Ημερίδα με θέμα: «Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών/ριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ): Εφόδια για την αγορά εργασίας»

Ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση με θέμα:

«Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών/ριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ): Εφόδια για την αγορά εργασίας» την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 στις 18:00 - 21:00 στο Αμφιθέατρο Σαράτση.

Το πρόγραμμα, την αφίσα και την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο εδώ