mycloud logoask4it logobooking logo 2labapps logo 3
erasmus transpalumni logo egramdep 
 • 24210 74771 / 24210 74776
 • Fax: 242107-4772
 • 28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος, ΤΚ 38333

Περιγραφή

Διάρκεια: 3 ώρες για 13 εβδομάδες [ECTS: 5]

Περίγραμμα του μαθήματος

Το αντικείμενο του Μάνατζμεντ αποτελεί τη βάση όλων των υπολοίπων αντικειμένων που ασχολού- νται με τον τρόπο Διοίκησης των επιχειρήσεων. Το μάθημα στοχεύει καταρχάς να εισάγει τους φοι- τητές στις βασικές έννοιες και πρακτικές του μάνατζμεντ καθώς και να τους βοηθήσει να συνειδητο- ποιήσουν την κρισιμότητά του για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Επι- πλέον, αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με αρχές Διοίκησης που εφαρμόζονται σε κάθε οργανισμό, και συγκεκριμένα:

 • τις θεμελιώδεις έννοιες του μάνατζμεντ
 • την ιστορική εξέλιξη του μάνατζμεντ
 • τις σύγχρονες τάσεις κι εξελίξεις στο χώρο του μάνατζμεντ
 • την ανάλυση του εσωτερικού κι εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
 • τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων
 • την οργάνωση
 • τη διεύθυνση και το συντονισμό των εργαζομένων
 • τον έλεγχο
 • το ρόλο των διοικητικών στελεχών

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες αναμένεται να:

 • είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν το εξωτερικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται ένας οργανισμός
 • εντοπίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού, σε επίπεδο εσωτερικού περιβάλλοντος
 • έχουν συνειδητοποιήσει την ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων στη διοικητική σκέψη
 • μπορούν να θέσουν στόχους, να προγραμματίσουν και να παρακολουθούν δραστηριότητες
 • μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τη βέλτιστη οργανωτική αρχιτεκτονική ενός οργανισμού
 • αναγνωρίζουν έναν ηγέτη και την προσέγγιση που ακολουθεί
 • επιλέγουν τα βέλτιστα κριτήρια ελέγχου των υποσυστημάτων ενός οργανισμού
 • βελτιώσουν την ικανότητά τους στην επικοινωνία, τη συνεργασία, τη διαχείριση του χρόνου αλλά και της έκθεσης των ιδεών τους.

 

Διοικητική Δομή

Τοποθεσία