mycloud logoask4it logobooking logo 2labapps logo 3
erasmus transpalumni logo egramdep 
  • 24210 74771 / 24210 74776
  • Fax: 242107-4772
  • 28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος, ΤΚ 38333

Περιγραφή

Διάρκεια: 3 ώρες για 13 εβδομάδες [ECTS: 6]

Περίγραμμα του μαθήματος

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Μορφοποίηση προβλημάτων, ερμηνεία λύσης και ανάλυση ευαισθησίας, Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού σε προβλήματα επιχειρήσεων, Ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων με χρήση Η/Υ.

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Μορφοποίηση προβλημάτων με ακέραιες, δυαδικές και μικτές μεταβλητές, Εφαρμογές ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού σε προβλήματα επιχειρήσεων, Ανάλυση αποτελεσμάτων με χρήση Η/Υ.

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Κατασκευή πίνακα οικονομικών αποτελεσμάτων, Κριτήρια MAXIMIN, MAXIMAX, και ελαχιστοποίησης μέγιστων απωλειών ευκαιρίας χρηματικών ωφελειών, Πίνακας αναμενόμενων χρηματικών ωφελειών χωρίς πρόσθετη πληροφόρηση, Αναθεωρημένος πίνακας αναμενόμενων χρηματικών ωφελειών με πρόσθετη πληροφόρηση, Δένδρα αποφάσεων με πρόσθετη πληροφόρηση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: Δυναμική εξέλιξη ενός συστήματος εξυπηρέτησης, Κριτήρια αξιολόγησης στάσιμης κατάστασης, Συναρτήσεις κόστους, Προσδιορισμός της δυναμικότητας ενός συστήματος εξυπηρέτησης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ: Διαδικασία δημιουργίας συστήματος αποθεμάτων, υπόδειγμα αποθεμάτων μιας περιόδου, Το σύστημα αποθεμάτων συνεχούς επιθεώρησης, Περιοδική επιθεώρηση σε συστήματα αποθεμάτων.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ: Μεθοδολογίες PERT και CPM, Διαγράμματα Gantt, Οικονομική διάσταση του προγραμματισμού έργων, Θεωρητική και διαγραμματική ανάλυση με χρήση Η/Υ.

ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Μαρκοβιανές αλυσίδες, Πίνακας μετάβασης και η κατάσταση ισορροπίας, Εφαρμογές μαρκοβιανής ανάλυσης και ανάλυση αποτελεσμάτων με χρήση Η/Υ.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

  • Να εφαρμόζει τα κριτήρια Maximin, Maximax, και ελαχιστοποίησης απωλειών ευκαιρίας οικονομικών αποτελεσμάτων και να αναλύει τα λαμβανόμενα αποτελέσματα σε προβλήματα λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας.
  • Να κατανοεί ένα σύνθετο επιχειρησιακό πρόβλημα λήψης αποφάσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάτω από συνθήκες κινδύνου να κατασκευάζει το απαραίτητο δένδρο αποφάσεων, να εφαρμόζει τα κριτήρια μέγιστου αναμενόμενου οικονομικού αποτελέσματος ή/και ελάχιστης αναμενόμενης απώλειας ευκαιρίας οικονομικού αποτελέσματος και να αξιολογεί τα λαμβανόμενα αποτελέσματα διενεργώντας την κατάλληλη ανάλυση ευαισθησίας.
  • Να εφαρμόζει το θεώρημα του Bayes για τον υπολογισμό των μεταγενέστερων υπό συνθήκη πιθανοτήτων εμφάνισης των ενδεχομένων ως συνέχεια της προγενέστερης ανάλυσης σε προβλήματα λήψης απόφασης, να κατασκευάζει στη συνέχεια αναθεωρημένους πίνακες οικονομικών αποτελεσμάτων στην περίπτωση πιθανής αγοράς της πρόσθετης πληροφόρησης, και να αξιολογεί την πρόσθετη αυτή πληροφόρηση μέσω προσδιορισμού της αναμενόμενης αξίας της.
  • Να δημιουργεί/συνθέτει υποδείγματα γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού σε οιονεί πραγματικά επιχειρησιακά προβλημάτων λήψης αποφάσεων, να τα επιλύει με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, να αξιολογεί τα λαμβανόμενα αποτελέσματα με τη διενέργεια της απαραίτητης ανάλυση ευαισθησίας και να διατυπώνει ουσιαστικές προτάσεις στα στάδια λήψης απόφασης.
  • Να επιλέγει το κατάλληλο υπόδειγμα ουρών αναλόγως των χαρακτηριστικών ενός συστήματος εξυπηρέτησης, να υπολογίζει τα απαιτούμενα μεγέθη αξιολόγησης του συστήματος εξυπηρέτησης, και να εκτιμά το άμεσο και έμμεσο κόστους λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος ώστε να διατυπώνει ουσιαστικές προτάσεις στα στάδια λήψης απόφασης.
  • Να προσδιορίζει την άριστη αποθεματική πολιτική σε υποδείγματα Newsvendor, και σε υποδείγματα συνεχούς και περιοδικής επιθεώρησης του αποθέματος.

 

Διοικητική Δομή

Τοποθεσία