Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ερωτήσεις που αποτελούν το ερωτηματολόγιο και στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι φοιτητές καθώς και στο σύνδεσμο εδώ