Θέλω να συγχρονίσω το ημερολόγιο και τις επαφές μου με το iPhone / iPad μου

~ 0 min
01-11-2016 11:14

Για συγχρονισμό των επαφών και ημερολογίου με τις IOS συσκευές σας μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες παρακάτω οι οποίες είναι διαθέσιμες και στο σύνδεσμο εδώ

iOS - Synchronize iPhone/iPad
Calendar

    Open the settings application.
    Select Mail, Contacts, Calendars.
    Select Add Account.
    Select Other as account type.
    Select Add CalDAV account.
    For server, type example.com/remote.php/dav/principals/users/USERNAME/
    Enter your user name and password.
    Select Next.
    If your server does not support SSL, a warning will be displayed. Select Continue.
    If the iPhone is unable to verify the account information perform the following steps:
        Select OK.
        Select advanced settings.
        If your server does not support SSL, make sure Use SSL is set to OFF.
        Change port to 80.
        Go back to account information and hit Save.

Your calendar will now be visible in the Calendar application
Address book

    Open the settings application.
    Select Mail, Contacts, Calendars.
    Select Add Account.
    Select Other as account type.
    Select Add CardDAV account.
    For server, type example.com/remote.php/dav/principals/users/USERNAME/
    Enter your user name and password.
    Select Next.
    If your server does not support SSL, a warning will be displayed. Select Continue.
    If the iPhone is unable to verify the account information perform the following:
        Select OK.
        Select advanced settings.
        If your server does not support SSL, make sure Use SSL is set to OFF.
        Change port to 80.
        Go back to account information and hit Save.

Now should now find your contacts in the address book of your iPhone. If it’s still not working, have a look at the Troubleshooting and Troubleshooting Contacts & Calendar guides.

Μέση βαθμολογία: 0 (0 Ψήφοι)

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή

Ετικέτες