Πως συγχρονίζω τα ημερολόγια και τις επαφές του mycloud.econ.uth.gr με το Thunderbird μου?

Αν θέλετε να συγχρονίζετε τις επαφές και τα ημερολόγια με τον thunderbird τότε μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες παρακάτω οι οποίες βρίσκονται επίσης και στο επίσημο εγχειρίδιο στο σύνδεσμο εδώ

Addressbook

As someone who is new to Nextcloud, New to SoGo Connector, and new to Thunderbird Addressbook... here is what you need in excruciating pithy detail to make this work (for all the other lost souls out there):

    Thunderbird for your OS unless it comes with your OS distribution (Linux)
    Sogo Connector (latest release)
    Lightning (a Thunderbird calendar add-on. At the time (Aug 14), syncing your contacts only works with this add-on installed.)

With an installed Thunderbird mailtool, an installed SoGo Connector, and an installed Lightning add-on:

    Thunderbird Addressbook is in the Thunderbird “Tools” Menu
    In the Thunderbird Addressbook application:
        “File > New > Remote Addressbook” (SoGo Connector added this)
        “Name:” is the name you want to give your Addressbook in the Thunderbird addressbook bar area
        “URL:” is found in your Nextcloud Contacts area, that little Gear symbol

../_images/contact_thunderbird-Symbol_Gear.jpg

in the -bottom left- of the Contacts View (same symbol as found in the -top right- in the Calendar view). Then look for a little impeller symbol
../_images/contact_thunderbird-Symbol_Impeller.jpg

which will display the URL you need for your installation to work.
../_images/contact_thunderbird-URL_config.jpg

Once installed, synchronize (right click on your newly made remote address book and select “Synchronize”). You’ll see your address book populate from Nextcloud! Don’t click “read only” above unless you don’t want to modify your Nextcloud server addressbook, like it contains a listing of corporate contacts and is shared with lots of people, and you don’t want a new user dragging it somewhere unintended.

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή