Πως συγχρονίζω τα ημερολόγια του mycloud μου με τα ημερολόγια στο webmail

Για να εμφανιστεί ένα ημερολόγιο που έχω δημιουργήσει στο mycloud.econ.uth.gr στην εφαρμογή ημερολογίων του webmail ακολουθώ τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδέομαι στο webmail με τον ιδρυματικό λογαριασμό μου
 2. Πηγαίνω στην εφαρμογή ημερολογίου (Calendar) από το οριζόντιο μενού που έχει
 3. Μόλις φορτώσει, στο αριστερό μενού της και προς το κάτω μέρος υπάρχει η επιλογή "Απομακρυσμένα ημερολόγια"
 4. Κάνω κλικ στο εικονίδιο με το + που υπάρχει ακριβώς δίπλα ώστε να προσθέσω το απομακρυσμένο ημερολόγιο που θέλω από το mycloud.econ.uth.gr
 5. Στα στοιχεία που μας ζητάει συμπληρώνουμε τις σχετικές πληροφορίες και τα πιο σημαντικά πεδία είναι τα παρακάτω:
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ο σύνδεσμος / URL του ημερολογίου του mycloud που θέλουμε να προσθέσουμε (μπορούμε να το βρούμε πατώντας στο mycloud το εικονίδιο με τις "..." δίπλα από το ημερολόγιο που θέλουμε και διαλέγοντας την επιλογή "Σύνδεσμος")
  • Η χρήση λογαριασμού σύνδεσης δεν απαιτείται αν το ημερολόγιο είναι δημόσιο (πχ αναγράφει στο σύνδεσμο τις λέξεις όπως public calendars)
   • Όνομα Χρήστη: το όνομα χρήστη του λογαριασμού μας στο mycloud.econ.uth.gr
   • Κωδικός: Ο κωδικός που χρησιμοποιούμε για την πρόσβασή μας στο mycloud.econ.uth.gr
 6. Κάνουμε κλικ στο κουμπί subscribe για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία.

Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για κάθε ημερολόγιο που θέλουμε να συγχρονίσουμε. Τα στοιχεία του ημερολογίου θα εμφανιστούν στην οθόνη μας.

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή