Ποιες εφαρμογές χρησιμοποιώ για απομακρυσμένη σύνδεση (remote desktop);

Ανάλογα το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε υπάρχουν διαθέσιμες πολλές εφαρμογές για σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Windows: Remote Desktop connection / Εφαρμογή "απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας" (συνήθως προεγκατεστημένο)
  • Linux / *nix: Remmina (link)
  • Apple Mac: MS Remote Desktop for Mac (link)

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή