Που μπορώ να βρω χρήσιμο λογισμικό για τα μαθήματά μου;

Μπορείτε να βρείτε χρήσιμο λογισμικό στην ιστοσελίδα labapps.econ.uth.gr που ειναι προσβάσιμη εντός Π.Θ. και εκτός με χρήση VPN

Η σύνδεση γίνεται με χρήση του εργαστηριακού λογαριασμού σας και εφόσον έχετε ορίσει πρώτα προσωπικό password.

Μπορείτε να βρείτε ένα σύντομο οδηγό που παρουσιάζει τη χρήση της υπηρεσίας στο σύνδεσμο εδώ

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή