Ποιες εφαρμογές χρησιμοποιώ για απομακρυσμένη σύνδεση (remote desktop);

~ 0 min
02-10-2016 13:16

Ανάλογα το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε υπάρχουν διαθέσιμες πολλές εφαρμογές για σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Windows: Remote Desktop connection / Εφαρμογή "απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας" (συνήθως προεγκατεστημένο)
  • Linux / *nix: Remmina (link)
  • Apple Mac: MS Remote Desktop for Mac (link)
Μέση βαθμολογία: 0 (0 Ψήφοι)

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή

Ετικέτες