Εμπλεκόμενοι χρήστες στο Σύστημα Κρατήσεων Αιθουσών

Οι εμπλεκόμενοι χρήστες στο Σύστημα Κρατήσεων Αιθουσών είναι οι παρακάτω ανα ρόλο:

Ρόλος Αιτούμενου Κράτησης

Δυνατότητα κράτησης με χρήση των λογαριασμών των εργαστηρίων έχουν οι παρακάτω:

  1. Γραμματείες
  2. Ε.Τ.Ε.Π.
  3. Ε.ΔΙ.Π.
  4. Μέλη ΔΕΠ

Ρόλος Επόπτη Αίθουσας

Σε κάθε αίθουσα έχει οριστεί το email του επόπτη της ο οποίος ενημερώνεται για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με αυτή.

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή