Πως δημιουργώ μια καταχώρηση κράτησης;

Για να κάνουμε κράτηση αίθουσας θα πρέπει να συνδεθούμε στο σύστημα με τον εργαστηριακό μας λογαριασμό από το κουμπί πάνω δεξιά στην οθόνη (Εισαγωγή (Login)). Μετά την επιτυχής μας σύνδεση θα αναγράφεται το username μας πάνω από το κουμπί σύνδεσης ("Είστε ο USERNAME")

Στη συνέχεια επιλέγουμε την περιοχή και την αίθουσα που μας ενδιαφέρει να κάνουμε κράτηση (πάνω αριστερά στη σελίδα) . Θα εμφανιστεί το τρέχων πρόγραμμα κράτησης/διαθεσιμότητας της επιλογής μας. Για να κλείσουμε την αίθουσα κάνουμε κλικ στην επιθμητή μέρα. Θα μεταβούμε στη φόρμα κράτησης ώστε να συμπληρώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.

  • Σύντομα περιγραφή
  • Πλήρης περιγραφή
  • Ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης κράτησης
  • Τοποθεσία και αίθουσα (θα είναι προσυμπληρωμένα αν είχαμε ήδη επιλέξει πιο πριν, ωστόσο μπορούμε να το αλλάξουμε σε αυτό που θέλουμε)
  • Τύπος Κράτησης: Επιλέγουμε τον τύπο που αντιπροσωπεύει καλύτερη τη χρήση που σκοπεύουμε να κάνουμε
  • Confirmation status: Αν το γεγονός που γίνεται η κράτηση είναι επιβεβαιωμένο ή όχι
  • Χρέωση laptop γραμματείας: Αν θα χρειαστούμε το laptop της γραμματείας ή όχι
  • Τύπος επανάληψης: Αν είναι κάτι που θα επαναληφθεί (πχ ένα μάθημα) μπορούμε να ορίσουμε το ρυθμό επανάληψης και λοιπά στοιχεία αναλόγως καθώς και το πότε ολοκληρώνεται η επανάληψη.
  • Skip Past Conflicts: Εφόσον το επιλέξουμε αν έχουμε ορίσει κάποια επανάληψη και υπάρχει πρόβλημα σε κάποια από αυτές τότε η κράτηση θα γίνει για όλες τις άλλες και η μέρα με το πρόβλημα θα παρακαμφεί

 Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις μερομηνίες κράτησης που δώσαμε δίπλα από κουμπί αποθήκευσης θα πρέπει να εμφανίζονται δύο (2) πράσινα τσεκ. Για να ολοκληρώσουμε την κράτηση κάνουμε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση".

Με την ολοκλήρωση της κράτησης θα λάβουμε σχετικό email καθώς επίσης και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην αίθουσα που έχουμε κάνει κράτηση.

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή