Πως αναρτώ και επιλέγω μορφή για το βιογραφικό (C.V.) που δημιούργησα;

Για να αναρτηθεί το βιογραφικό που έχω δημιουργήσει και αποθηκεύσει στο αρχείο resume.json ακολουθώ τα παρακάτω βήματα:

  1. Συνδέομαι με τον εργαστηριακό λογαριασμό μου στην υπηρεσία https://mycloud.econ.uth.gr
  2. Δημιουργώ ένα φάκελο με όνομα resume
  3. Ανεβάζω στο φάκελο resume το αρχείο resume.json
    • Αν θέλω να επιλέξω το theme που θα εφαρμοστεί τότε μέσα στο φάκελο resume δημιουργώ ένα αρχείο με όνομα theme.txt και με περιεχόμενο το όνομα του theme που θέλω (πχ kendall)
  4. Αν θέλω να δημιουργηθεί και σε μορφή PDF το βιογραφικό τότε μέσα στο φάκελο resume δημιουργώ ένα κενό αρχείο με όνομα pdf.txt (δεν παίζει ρόλο αν έχει περιεχόμενο το αρχείο). ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανάλογα με το theme που έχετε επιλέξει μπορεί να μη φαίνεται καλά σε μορφή pdf.

Στην παρακάτω εικόνα δίνεται ένα παράδειγμα της δομής των φακέλων για τη λειτουργία του μηχανισμού ανάρτησης βιογραφικού.

Κάθε 2 ώρες τα βιογραφικά επανελέγχονται και εφαρμόζονται οι παράμετροι που έχετε επιλέξει (μπορείτε πχ να αλλάξετε το theme)

Το βιογραφικό σας θα είναι αναρτημένο κάτω από το σύνδεσμο

www.econ.uth.gr/resume/username

Η PDF μορφή θα βρίσκεται κάτω από το σύνδεσμο

www.econ.uth.gr/resume/username/username.pdf

 

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή