Πως ενημερώνω τα στοιχεία του βιογραφικού μου;

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το βιογραφικό σας πηγαίνοντας στη σελίδα του editor στο https://www.econ.uth.gr/resume/editor και αφού κάνετε κλικ στο καρτελάκι JSON (δίπλα από την καρτέλα Theme) να αντικαταστήσετε με απλό copy - paste το κείμενο της οθόνης με τα περιεχόμενα του αρχείου resume.json μας.

Μετά την επικόλληση του περιεχομένου μπορούμε να επιστρέψουμε στην κατάσταση προεπισκόπησης κάνοντας κλικ στο καρτελάκι HTML

Αφού ολοκληρώσουμε τις ενημερώσεις μας τότε σώζουμε ξανά από το κουμπί πάνω αριστερά το βιογραφικό μας στο αρχείο resume.json και αντικαθιστούμε το αντίστοιχο αρχείο στο φάκελο του mycloud.econ.uth.gr.

Τα αρχεία βιογραφικών ενημερώνονται αυτόματα κάθε 2 ώρες

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή