Ωχ! Μου ζητάει ενεργοποίηση η εφαρμογή που κατέβασα, τώρα?

Κάποιες από τις διαθέσιμες εφαρμογές μπορεί να χρειάζονται να ενεργοποιηθούν πριν τη χρήση τους. Κάθε εφαρμογή έχει την δική της διαδικασίας / μέθοδο ενεργοποίησης. Παρακάτω αναφέρονται οι πιο συνήθεις εφαρμογές και ο τρόπος ενεργοποίησής τους

  • Windows:
    • Εκδόσεις Εργαστηρίου: Για να ενεργοποιήσετε τις εκδόσεις windows του πανεπιστημίου θα πρέπει να έχετε ενεργή τη σύνδεση VPN. Η διαδικασία ενεγοποίησης θα γίνει είτε αυτόματα είτε πατώντας την επιλογή που υπάρχει στο κάτω μέρος του παραθύρου με της ιδιότητες συστήματος. Η ενεργοποίηση θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 6 μήνες.
    • Εκδόσεις ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ: Για το λογισμικό που κατεβάζετε από την υπηρεσία του GRNET Αναφανδόν, το κλειδί του προϊόντος σας δίνετε κατά τη διαδικασία κατεβάσματος αυτού.
  • Office 2016 / 365: Η ενεργοποίηση γίνεται με την εγκατάσταση του αρχείου που κατεβάζουμε από το office 365.
  • Labs Office Volume License: Για να ενεργοποιήσετε τις εκδόσεις office του πανεπιστημίου θα πρέπει να έχετε ενεργή τη σύνδεση VPN ή να είστε εντός του δικτύου Π.Θ.. Η ενεργοποίηση θα γίνει αυτόματα κατα την πρώτη εκτέλεση και θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 6 μήνες.
  • SPSS: Στο φάκελο με τα αρχεία του SPSS παρέχονται οδηγίες για την ενεργοποίηση οι οποίες είναι διαθέσιμες και στη σελίδα της Μηχανρογάνωσης, στο σύνδεσμο https://it.uth.gr/services/spss.

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή