Αγγελακοπούλου Μαγδαλινή

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Αριθμητική και Θεωρητική Μελέτη Χαμιλτονιανών Δυναμικών Συστημάτων στην Οικονομία"

Επιβλέπων: Ζαχείλας Λουκάς

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Αρβανίτης Ευάγγελος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών αγορών και των τραπεζών στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής"" / ""The role of financial markets and institutions on the transmission mechanism of monetary policy"

Επιβλέπων: Παπαδάμου Στέφανος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Αργυροπούλου Γεωργία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: “Pollution and Health Problems”

Επιβλέπων: Χάλκος Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Αρκουμάνης Θεμιστοκλής-Αλέξανδρος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Η επίδραση των παράγωγων χρηματιστηριακών προϊόντων στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής μέσω της συναλλαγματικής ισοτιμίας"" / ""The role of financial derivatives on the exchange rate transmission mechanism of monetary policy"

Επιβλέπων: Παπαδάμου Στέφανος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Βασίλαρου Ευαγγελία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Η επίδραση των θεσμών στην αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής. Μια θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση"" / ""Institutionalist impact upon the efficiency of public finance policy. A theoretical & empirical approach”"

Επιβλέπων: Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Βέτσικας Απόστολος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Συγκριτική ανάλυση εθνικών συστημάτων καινοτομίας. Υποδειγματοποίηση και πολιτικές"" / Comparative Analysis of National Innovation Systems: Modeling and Policies"

Επιβλέπων: Σταμπουλής Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Βουτσά Μαρία - Ελένη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Το διεθνές οικονομικό σύστημα διακυβέρνησης ο ρόλος των φορέων διεθνούς χρηματοδότησης στη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού πλαισίου"

Επιβλέπων: Κυριαζής Νικόλαος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Γεωργατζή Βασιλική

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Κοινωνικο-τεχνική μετάβαση και ανάδυση ρηξικέλευθεων επιχειρηματικών μοντέλων: Οι μεταφορές σε περίοδο οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης"

Επιβλέπων: Σταμπουλής Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Γεωργίου Απόστολος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Η συνεταιριστική επιχείρηση και το θεσμικό πλαίσιο"

Επιβλέπων: Πασχάλης Αρβανιτίδης

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Γεωργούδης Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Αποθεματική πολιτική σε υποδείγματα NEWSVENDER στην περίπτωση προιόντωνμε συσχετιζόμενη ζήτηση"" “Inventory policies in Newsvendor models with multiple products under correlated demand”"

Επιβλέπων: Κεβόρκ Ηλίας

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Γαβριηλίδης Γκάμπυ

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Αναπτυξιακή κατάσταση και συναμική στην Ήπειρο: Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως μοχλός περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης και η συμβολή του στρατηγικού μάρκετινγκ στην προσπάθεια αυτή"

Επιβλέπων: Μεταξάς Θεόδωρος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Δεσλή Αθηνά - Ζωή

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Οικονομική Φυσική: Εφαρμογές στην Χρηματοοικονομική Αγορά και Μοντελοποίηση της Δυναμικής της Αγοράς"

Επιβλέπων: Ζαχείλας Λουκάς

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Δράκου Ειρήνη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική. Προς μία ευρωπαϊκή Ομοσπονδία"

Επιβλέπων: Κυριαζής Νικόλαος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Ζησιάδου Αργυρώ

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Αντιδράσεις αγορών λόγω αναπάντεχων γεγονότων."

Επιβλέπων: Οικονόμου Αθηνά

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Ηγούμενος Ιωάννης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Corporate finance in the era of the big data"

Επιβλέπων: Ιατρίδης Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Καραγιάννης Δημήτριος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Η σημασία της γαστρονομίας ως είδος βιωματικού τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη σύγχρονων τουριστικών προορισμών ανά τον κόσμο (οι περιπτώσεις της Ελλάδας της Ιταλίας και της Ισπανίας)"

Επιβλέπων: Μεταξάς Θεόδωρος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Τσάρτας Πάρις, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων του Παν/μίου Αιγαίου

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Καθηγήτρια του ΤΜΧΠΠΑ του ΠΘ

Επιβλέπων:

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Καρακασίδου Σοφία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Μη γραμμική ανάλυση χρονοσειρών τιμών αγροτικών προϊόντων"

Επιβλέπων: Ζαχείλας Λουκάς

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Κυριαζής Βασίλειος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "«Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία: Κοινωνικές, επιχειρηματικές και πολιτικές συνιστώσες»"

Επιβλέπων: Κυριαζής Νικόλαος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Λεβέντη Θεοδοσία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Οικονομικοί και κοινωνικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της εγκληματικότητας στην Ελλάδα"" / Economic and social determinants of crime in Greece"

Επιβλέπων: Κόλλιας Χρήστος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Μακαρατζή Ελισάβετ

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Μοντέλα Οργάνωσης & Οικονομικής Ανάπτυξης ενός κράτους στη σύγχρονη εποχή. Προσομοίωση στο μοντέλο διακυβέρνησης του Ι. Καποδίστρια"

Επιβλέπων: Μεταξάς Θεόδωρος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Μάγνης Χρήστος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Οι επιδράσεις των διεθνών παραγόντων και της φήμης των ελεγκτών στην ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης των επιχειρήσεων"

Επιβλέπων: Ιατρίδης Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Μπένος Χρήστος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Μέτρα βιωσιμότητας του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης κυρίαρχου κράτους. Η επίδραση του μεγέθους του δημοσίου τομέα και του χρέους αποκεντρωμένων δομών διοίκησης"

Επιβλέπων: Ψαριανός Ιάκωβος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Νασιώκα Φωτεινή

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Θεσμοί και δομές διακυβέρνησης των κοινών : θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση"

Επιβλέπων: Αρβανιτίδης Πασχάλης

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Νατσιόπουλος Κλεάνθης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: “Machine learning and econometrics: Empirical models and applications in economics”

Επιβλέπων: Τζερεμές Νικόλαος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Νικολάου Ευδοκία - Νικολέττα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Εφαρμοσμένα μικροοικονομικά υποδείγματα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ σταδίων εφοδιαστικών αλυσίδων"" “Applied Microeconomic models of information sharing between stages of supply chains”"

Επιβλέπων: Κεβόρκ Ηλίας

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Νιτσοτόλης Βασίλειος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: “Essays on Economics of Education”

Επιβλέπων: Οικονόμου Αθηνά

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Νομικός Στυλιανός

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Επιχειρησιακά θέματα περιβαλλοντικής ευισθητοποίησης"

Επιβλέπων: Χάλκος Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Παπαγιάννης Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Η Οικονομική Ανάλυση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ υπό το πρίσμα της Θεωρίας Συμμαχιών"" / Alliance Theory and the economics of the EU Common Security and Defence Policy"

Επιβλέπων: Κόλλιας Χρήστος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Παπαγιαννίτσης Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Αστικά κοινά, Δημοκρατία και τεχνολογίες των επικοινωνιών και της πληροφορίας"

Επιβλέπων: Αρβανιτίδης Πασχάλης

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Παπαρσενίου Ιωάννης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Μοντέλα πρόβλεψης Χρηματοοικονομικών μεγεθών με τη χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ)"

Επιβλέπων: Παπαδάμου Στέφανος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Πέτρου Κλεομένη Ναταλία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Η πορεία προς την κυκλική οικονομία: Εξετάζοντας τις πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων"

Επιβλέπων: Ψαριανός Ιάκωβος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Πιτσίλκας Κωνσταντίνος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τραπεζική διαχείριση. Ο ρόλος τους στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία"" / "" Non-performing loans and bank management. Their role in monetary policy transmission mechanism to real economy"

Επιβλέπων: Παπαδάμου Στέφανος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Σόγιακας Δημήτρης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Η Αποτελεσματικότητα του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, υπό το πρίσμα του μηχανισμού μετάδοσης νομισματικής πολιτικής"" / ""Bank regulation efficiency, under the view of monetary policy transmission mechanism"

Επιβλέπων: Παπαδάμου Στέφανος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Σπαθή Αγορίτσα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Η Οικονομική Δραστηριότητα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή"

Επιβλέπων: Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Στεφανής Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Η Μακροθεμελίωση της Μικροοικονομικής μέσα από την λειτουργία των επισήμων και ανεπισήμων θεσμικών μορφών."" / ""Macrofoundations of Microeconomics and the role of official and unofficial institutions"

Επιβλέπων: Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Τσιριβής Απόστολος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Risk Management in Energy Finance"

Επιβλέπων: Χάλκος Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Τσάκωνας Στέφανος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Μελέτη της Αλληλεπίδρασης Χρηματιστηριακών Δεικτών, Μοντελοποίησή τους και Ανάλυση Συστημικού Κινδύνου με τη Θεωρεία της Πολυπλοκότητας "

Επιβλέπων: Ζαχείλας Λουκάς

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Τσαμέτη Αγγελική

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Overqualification: Investigation of the phenomenon and its implications for employees and organizations"

Επιβλέπων: Μπέλλου Βικτώρια

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Τσαμαντουρίδης Κυριάκος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Εργασιακή Ανάρρωση Ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας"

Επιβλέπων: Μπέλλου Βικτώρια

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

James Robert Wallace

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "What Drives responsible business? Examining the links between reputation risk, Non-Government Organization pressure and responsible business performance. What really drives performance and how can this be measured"

Επιβλέπων: Ιατρίδης Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Φούντα Κωνσταντίνα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Παιχνίδια Ανταγωνισμού"

Επιβλέπων: Ζαχείλας Λουκάς

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Ψοφογιώργος Νικόλαος-Αλέξανδρος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Δημοκρατία και Οικονομική Ανάπτυξη: Ανασκόπηση, Διερεύνηση και Κριτική"

Επιβλέπων: Μεταξάς Θεόδωρος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: