Αβραμόπουλος Βασίλειος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Το «κόστος» της ειρήνης και της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι στρατιωτικές δαπάνες ως παράγοντας διαφύλαξης υφιστάμενων ή πιθανών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο

Επιβλέπων: Στεργίου Ανδρέας

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Αλμυριώτου Αικατερίνη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Θεσμοί Και Αποτελεσματικότητα Της Ελληνικής Αγοράς Ακινήτων

Επιβλέπων: Αρβανιτίδης Πασχάλης

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Ανδρινός Μελέτιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Διερεύνηση των προοπτικών υιοθέτησης των βασικών αρχών της θεωρίας των οικονομικών του Ντόνατ (Doughnut Economics) και του αναγεννητικού τουρισμού ως μια νέα προσέγγιση για την μετεξέλιξη του ελληνικού τουρισμού στην μετά COVID-19 περίοδο

Επιβλέπων: Μεταξάς Θεόδωρος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Αργυροπούλου Γεωργία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Pollution and Health Problems

Επιβλέπων: Χάλκος Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Αρκουμάνης Θεμιστοκλής-Αλέξανδρος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση των παράγωγων χρηματιστηριακών προϊόντων στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής μέσω της συναλλαγματικής ισοτιμίας

Επιβλέπων: Παπαδάμου Στέφανος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Ασλανίδης Παναγιώτης-Σταύρος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Circular Economy and Sustainability: New Perspectives on Effective Waste Management

Επιβλέπων: Χάλκος Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Βασίλαρου Ευαγγελία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση των θεσμών στην αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής. Μια θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση

Επιβλέπων: Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Βέτσικας Απόστολος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Συγκριτική ανάλυση εθνικών συστημάτων καινοτομίας. Μοντελοποίηση και πολιτικές

Επιβλέπων: Σταμπουλής Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Γαλάτης Νικόλαος Μάριος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η αξιολόγηση της επίδρασης των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ στην ελληνική οικονομία σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Μια προσέγγιση ενός Computable General Equilibrium υποδείγματος

Επιβλέπων: Αναγνώστου Αγγελική

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Γεωργίου Απόστολος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η συνεταιριστική επιχείρηση και το θεσμικό πλαίσιο

Επιβλέπων: Σταμπουλής Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Γαβριηλίδης Γκάμπυ

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Αναπτυξιακή κατάσταση και συναμική στην Ήπειρο: Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως μοχλός περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης και η συμβολή του στρατηγικού μάρκετινγκ στην προσπάθεια αυτή

Επιβλέπων: Μεταξάς Θεόδωρος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Γρηγορίου Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Issues in property markets: the short-term rental market and its links

Επιβλέπων: Αρβανιτίδης Πασχάλης

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Δεσλή Αθηνά - Ζωή

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Οι Δομές Άφιξης ως Κοινά

Επιβλέπων: Αρβανιτίδης Πασχάλης

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Δεσύλλας Σπυρίδων

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων και νομιμότητα και αποτελεσματικότητα στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων

Επιβλέπων: Τζέμος Βασίλειος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Ζαγουρτζίνη Νεφέλη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Οι προτιμήσεις των επενδυτών σχετικά με την πηγή πληροφόρησής τους στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Επιβλέπων: Αναγνώστου Αγγελική

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Ζουμπορλή Αικατερίνη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Διερεύνηση της θετικής και αρνητικής αποκλίνουσας συμπεριφοράς στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα

Επιβλέπων: Μπέλλου Βικτώρια

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Καρακασίδου Σοφία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Μη γραμμική ανάλυση χρονοσειρών τιμών αγροτικών προϊόντων

Επιβλέπων: Ζαχείλας Λουκάς

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Καρέλας Ιωάννης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου και οι στρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου μέσα από την Οικονομική Θεωρία του Burden Sharing

Επιβλέπων: Στεργίου Ανδρέας

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Καφαντάρης Ιωάννης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Εξέταση των προβλεπτικών παραγόντων και των συνεπειών της ευνοιοκρατίας στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα

Επιβλέπων: Μπέλλου Βικτώρια

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Καφίδας Λάμπρος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης για αποτελεσματική οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική. Η Ελλάδα των επίμονων κρίσεων 2010-2023

Επιβλέπων: Τζέμος Βασίλειος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Κουρούπη Αθανασία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Never-ending tourism-Creating a conceptual framework for promoting the economic development of tourism destinations in the metaverse era

Επιβλέπων: Μεταξάς Θεόδωρος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Κυριαζής Βασίλειος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία: Κοινωνικές, επιχειρηματικές και πολιτικές συνιστώσες

Επιβλέπων: Κυριαζής Νικόλαος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Λεβέντη Θεοδοσία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Οικονομικοί και κοινωνικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της εγκληματικότητας στην Ελλάδα

Επιβλέπων: Κόλλιας Χρήστος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Μπάρδας Χρήστος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η Ανάλυση Περιεχομένου (Content Analysis) ως υπολογιστικό εργαλείο ερμηνείας της ελληνικής πολιτικής σκηνής κατά τα έτη 2000-2020

Επιβλέπων: Βλάχος Βασίλειος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Μπένος Χρήστος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Μέτρα βιωσιμότητας του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης κυρίαρχου κράτους. Η επίδραση του μεγέθους του δημοσίου τομέα και του χρέους αποκεντρωμένων δομών διοίκησης

Επιβλέπων: Ψαριανός Ιάκωβος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Μπόθος Ιωάννης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Κυβερνοασφάλεια και Βιομηχανική Τεχνολογία Παραγωγής - Μελέτη Επιδράσεων στη Βιομηχανική Παραγωγικότητα και Αποτελεσματικότητα

Επιβλέπων: Βλάχος Βασίλειος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Μπρίμπου Βασιλική

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η επιχειρηματική ικανότητα στις νεοφυείς επιχειρήσεις

Επιβλέπων: Σταμπουλής Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Νασιώκα Φωτεινή

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Θεσμοί και δομές διακυβέρνησης των κοινών : θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση

Επιβλέπων: Αρβανιτίδης Πασχάλης

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Νατσιόπουλος Κλεάνθης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Computational Statistics and Econometrics: Economic Models and Applications in R-language

Επιβλέπων: Τζερεμές Νικόλαος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Νιτσοτόλης Βασίλειος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Essays on Economics of Education

Επιβλέπων: Οικονόμου Αθηνά

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Ντινόπουλος Κωνσταντίνος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Entropy in Financial Statements

Επιβλέπων: Ζαχείλας Λουκάς

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Οικονόμου Αχιλλεύς

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Εφοδιαστικές αλυσίδες με μη στάσιμη ζήτηση κάτω από εναλλακτικά σενάρια ανταλλαγής πληροφόρησης

Επιβλέπων: Κεβόρκ Ηλίας

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Παπαγιάννης Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η Οικονομική Ανάλυση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ υπό το πρίσμα της Θεωρίας Συμμαχιών

Επιβλέπων: Κόλλιας Χρήστος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Παπαγιαννίτσης Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Αστικά κοινά, Δημοκρατία και τεχνολογίες των επικοινωνιών και της πληροφορίας

Επιβλέπων: Αρβανιτίδης Πασχάλης

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Παπαδήμου Αναστασία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ο Σεχταρισμός στην Πολιτική και Οικονομία του Λιβάνου

Επιβλέπων: Στεργίου Ανδρέας

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Παπαδοπούλου Ελένη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Public Assets Management: The case of Sovereign Wealth Funds

Επιβλέπων: Σταμπουλής Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Παπαευσταθίου Νικόλαος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Δίκτυα Γνώσης: Δομή, Εξέλιξη και Αποτελεσματικότητα

Επιβλέπων: Σταμπουλής Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Παπαχρήστου Αλέξανδρος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Επείγουσα νομοθέτηση για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προς αποκατάσταση των συνεπειών από τις φυσικές καταστροφές. Έκταση εφαρμογής και ισχύος τους.

Επιβλέπων: Τζέμος Βασίλειος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Πουταχίδου Νικολέτα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ο ρόλος του επενδυτικού συναισθήματος στις σύγχρονες επενδύσεις: Διερεύνηση με τη χρήση μεγάλων δεδομένων

Επιβλέπων: Παπαδάμου Στέφανος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Πιτσίλκας Κωνσταντίνος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τραπεζική διαχείριση. Ο ρόλος τους στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία

Επιβλέπων: Παπαδάμου Στέφανος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Ρωμανόπουλος Αθανάσιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Χρηματοοικονομικοί παράγοντες πτώχευσης στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο

Επιβλέπων: Μεταξάς Θεόδωρος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Ρωσσίδης Ζαφείριος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η Δημόσια Διπλωματία Ως Όχημα Προώθησης Της Οικονομικής Διπλωματίας - Οι Περιπτώσεις της United States Information Agency (USIA), Της Κίνας Και Της Πρεσβείας Του Ισραήλ Στην Ελλάδα (2016-σήμερα)

Επιβλέπων: Κυριαζής Νικόλαος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Σπαθή Αγορίτσα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η Οικονομική Δραστηριότητα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή

Επιβλέπων: Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Τσάκωνας Στέφανος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Μελέτη της Αλληλεπίδρασης Χρηματιστηριακών Δεικτών, Μοντελοποίησή τους και Ανάλυση Συστημικού Κινδύνου με τη Θεωρεία της Πολυπλοκότητας

Επιβλέπων: Ζαχείλας Λουκάς

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Τσαμαντουρίδης Κυριάκος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Doctor's Work Recovery in the Greek National Health System

Επιβλέπων: Μπέλλου Βικτώρια

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Τσαμέτη Αγγελική

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Overqualification: Investigation of the phenomenon and its implications for employees and organizations

Επιβλέπων: Μπέλλου Βικτώρια

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Τσιαμήτας Απόστολος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η θεωρία του Αντόνιο Γκράμσι και η κρίση ηγεμονίας που βιώνει το σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα

Επιβλέπων: Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Τσιριβής Απόστολος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Risk Management in Energy Finance

Επιβλέπων: Χάλκος Γεώργιος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Φαλάρα Αγλαΐα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Μητροπολιτική διακυβέρνηση και αξιολόγηση της ικανότητας των δημοσίων φορέων στην Ελλάδα

Επιβλέπων: Μεταξάς Θεόδωρος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Ψοφογιώργος Νικόλαος-Αλέξανδρος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Δημοκρατία και Οικονομική Ανάπτυξη: Ανασκόπηση, Διερεύνηση και Κριτική

Επιβλέπων: Μεταξάς Θεόδωρος

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: