Δρ. Ζούγλου - Λιβιτσάνου Μελπομένη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Εφαρμογή των τοπικών συμφώνων αποσχόλησης σε περιοχές θύλακες ανεργίας στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Μαγνησίας

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Αραμπατζής Ευάγγελος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Τζερεμές Νικόλαος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Στρατηγικές ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας για επιχειρήσεις στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Κρίντας Θεόδωρος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Υπερτίμηση και Υποτίμηση των μετοχών των εταιρειών επινδύσεων χαρτοφυλακίου

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Σταχτέας Χαράλαμπος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Υπολογιστικό μοντέλο βέλτιστου προσδιορισμού παραμέτρων εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Μποσινάκης Δημήτριος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η σχέση άγχους ικανοποίησης παραγωγικότητας στο εργασιακό περιβάλλον και η επίδραση της σχέσης αυτής στον οργανισμό και στο άτομο.Μελέτη σε στελεχειακό δυναμικό ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών.

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Γεωργίου Μιλτιάδης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ευρώ και τραπεζικός ανταγωνισμός

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Μεταξίδης Νικόλαος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στην Κεντρική Αφρική

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Παπαγεωργίου Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η προσεγγιστική nash ισορροπία σε μη συνεργατικά παίγνια και οι οικονομικές εφαρμογές

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Παυλίτσας Κωνσταντίνος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η συμμετοχή του συντελεστή εργασίας στη διανομή του εθνικού εισοδήματος

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Ζάβρας Δημήτριος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Χατζίκου Αφροδίτη - Μαγδαλινή

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος των πρόωρων νεογνών στην Ελλάδα

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Μουστάκας Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Τριγώνη Μαριάννα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην οικονομία

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Ανδρούτσου Λορένα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Εφαρμογή εργαλείων διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Μέτρηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Οικονόμου Μάριος - Εμμανουήλ

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Οικονομία, Θεσμοί και Πόλεμος με μελέτες περίπτωσης την Αθηναϊκή Δημοκρατία, τις Ελληνικές Κοινοπολιτείες και την Αγγλία

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Κίτσου Δήμητρα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Εκτίμηση συναρτήσεων ζημιάς και ελέγχου ρυπαντών για καθορισμό αποτελεσματικών πολιτικών επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Κουρτζίδης Σταύρος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Δημιουργία και οικονομικές εφαρμογές μοντέλων περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων δύο σταδίων» - ""Construction of two-stage DEA models and economic applications"

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Γαλάνη Γεωργία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Οικονομική Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Αξιών: Εφαρμογή σύγχρονων εμπειρικών μεθόδων σε παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Παϊζάνος Επαμεινώνδας

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής και ο ρόλος της περιβαλλοντικής πολιτικής

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Κουφουδάκης Στυλιανός

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Αμοιβαία Κεφάλαια κλειστού τύπου που επενδύουν σε μοναδικές χώρες και προβλήματα ασύμμετρης πληροφόρησης στις Κεφαλαιαγορές -Country Institutional Funds & Asymmetric Information Problems in Capital Market

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Περσάκης Αντώνιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Earnings Quality under financial crisis of 2008: A global empirical investigation

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Τζιουρτζιούμης Χρήστος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Αποθεματικές πολιτικές σε συστήματα συνεχούς επιθεώρησης: Αξιολόγηση και εκτιμητική (Inventory policies in continuous review systems: evaluation and estimation

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Τζιβινίκος Τρύφων

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στο μακροοικονομικό περιβάλλον και ο ρόλος του Τραπεζικού Συστήματος

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Γκάνα Αμαλία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Πολύπλοκα πληθυσμιακά δυναμικά συστήματα και οικονομικές επιπτώσεις: αλληλεπιδράσεις θηρευτή - θηράματος, μετάδοση μολυσματικών ασθενειών και ηλιακή μαγνητική δραστηριότητα

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Τζερεμές Παναγιώτης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ανάλυση συνιστωσών δεικτών παραγωγικότητας κατα Malmquist με χρήση συναρτήσεων απόστασης συγκεκριμένη φοράς

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Αλαμανιώτης Άγγελος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ο Ρόλος Των Θεσμών Στην Εξελικτική Διαδικασία Των Πόλεων

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Γουργουλιάνη Σοφία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ευρωπαϊκές Κινηματογραφικές Συμπαραγωγές: Νομικές και οικονομικές διαστάσεις

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Παυλόπουλος Αθανάσιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ολοκληρωμένη Αναφορά και Αριθμητικές Γνωστοποιήσεις. Στοιχεία σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, την χειραγώγηση των κερδών και το κόστος ιδίων κεφαλαίων

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Ξυράφας Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Φιλοσοφικές Θεωρήσεις της έννοιας της βούλησης στην Οικονομική Θεωρία του 18ου και του 19ου αι.

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Κεχαγιά Πολυξένη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες: Η επίδραση της τρομοκρατίας μέσω ανάλυσης διαστρωματικών στοιχείων χρονολογικών σειρών (panel data analysis)- περίοδος 1970 - 2016

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δρ. Κυριαζής Νικόλαος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Central Bank Policies - Πολιτικές στην Κεντρική Τραπεζική

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής: