mycloud logoask4it logobooking logo 2labapps logo 3
erasmus transpalumni logo egramdep 
  • 24210 74771 / 24210 74776
  • Fax: 242107-4772
  • 28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος, ΤΚ 38333
Εικόνα επαφής

Δρ. Ηλίας Σ. Κεβόρκ

Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Διοίκησης»

Διεύθυνση:

  • 28ης Οκτωβρίου 78, 3ος όροφος
  • Βόλος
  • TK 38333
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

  • 24210-74921

Άλλες πληροφορίες:

Ο Ηλίας Σ. Κεβόρκ υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2016 σε μόνιμη θέση καθηγητή, της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Διοίκησης (Managerial Economics)». Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην ΑΣΟΕΕ (1984), και κάτοχος Μάστερ Επιστημών στη Στατιστική, (M.Sc, 1985), και Διδακτορικού Φιλοσοφίας (Ph.D, 1990) στις στατιστικές πλευρές της προσομοίωσης, αναφορικά με συστήματα αποθεμάτων και εξυπηρέτησης, από την Οικονομική Σχολή του Λονδίνου (London School of Economics, L.S.E.) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής του έρευνας υπήρξε υπότροφος του ιδρύματος Αλ. Ωνάση, καθώς επίσης και διετέλεσε Teaching Assistant στο τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του L.S.E. Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπηρέτησε το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ως Λέκτορας (Αύγουστος 2005 – Νοέμβριος 2009), ως Επίκουρος Καθηγητής με Θητεία (Νοέμβριος 2009 – Ιούνιος 2013), και ως Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής με Προσωποπαγή Θέση (Ιούνιος 2013 – Ιούνιος 2016). Έχει διδάξει επίσης στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ιδιότητα «Διδάσκων ΠΔ/80 με πλήρη σύμβαση» (2001-2005), στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (1996-1997), στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (1993-1997), στη Σχολή Διοικητικής Μέριμνας του Πολεμικού Ναυτικού (1991-1993), στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Στελεχών Επιχειρήσεων «ALBA» (1994-2005), κλπ.

Οι τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος του Η. Κεβόρκ είναι η Εφαρμοσμένη Οικονομική, η Διοικητική Επιστήμη, η Επιχειρηματική Στατιστική, και οι Χρονολογικές ΣειρέςΠροβλέψεις. Οι ειδικότερες θεματικές ερευνάς του επικεντρώνονται σε (α) θέματα εκτιμητικής στη διαχείριση αποθεμάτων, (β) διενέργεια προβλέψεων με στοχαστικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών, (γ) υποδείγματα διερεύνησης καταναλωτικών προτύπων από στοιχεία οικογενειακών προϋπολογισμών και (δ) χρήση της προσομοίωσης διακριτού ενδεχομένου για τη μελέτη της δυναμικής εξέλιξης συστημάτων εξυπηρέτησης και αποθεμάτων. Έχει δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές όπως τα OMEGA-The International Journal of Management Science, ΙΜΑ-Journal of Management Mathematics, International Transactions in Operational Research, Journal of Applied Statistics, Applied Economics, Applied Economics Letters κλπ. Το ερευνητικό του έργο έχει λάβει ετεροαναφορές από άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά όπως OMEGA, International Journal of Production Economics, Communications in Statistics, Journal of Chemometrics, Physical Review, Engineering Letters, Applied Economics, Applied Economics Letters, European Journal of Industrial Engineering κλπ. Έχει επίσης διατελέσει κριτής για τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά European Journal of Operational Research, International Journal of Production Economics, the Journal of the Operational Research Society, Defense and Piece Economics, OPSEARCH (Journal of the Operations Research Society of India), Quality Technology & Quantitative Management.

O Η.Σ.Κεβόρκ έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα με θεματικές όπως «Σενάρια εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και πολιτικές καταπολέμησης τους μέχρι το έτος 2030 στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών, και της Βιομηχανίας στην Ελλάδα» στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ 2007-2013, «ODEMM-Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management στα πλαίσια» του Προγράμματος ΕU 7-Cooperation (2012-2013, 13 Μήνες), «Εναρμόνισης στατιστικών δεικτών της Ρουμανίας» στα πλαίσια του προγράμματος Phare (2005-2006, 13 μήνες), «Τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων του τομέα κοινωνικής οικονομίας» και «Διενέργειας διαγνωστικής έρευνας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και χρηματοπιστωτικών αναγκών του τομέα της κοινωνικής οικονομίας» στα πλαίσια προγραμμάτων EQUAL (2005-2006, 14 μήνες), Κεντρικές Δράσεις για την πρακτική άσκηση του πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2011-2012, 17 μήνες) και Εφαρμογής αξιολόγησης και αποστολής δεδομένων της εσωτερικής αξιολόγησης στη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου θεσσαλίας (2011-2012, 11 μήνες) στα πλαίσια Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-2013. Έχει επίσης εργαστεί ως ερευνητής και ως επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικά κέντρα και εταιρείες συμβουλευτικής όπως στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα Μικροοικονομετρίας-Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (1991, 1993-1995), στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕΕ) σε έρευνες μελέτης των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας των Ελληνικών Επιχειρήσεων (1996-1998), στον Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος (2004), στο European Research Centre σε έρευνες αγορών (1993), στο Γραφείο Δοξιάδη σε έρευνα νοικοκυριών στο Σουλτανάτο του Oman (1996) κλπ. Κατέχει τέλος το «Certificate of Achievement» από την BVQI για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας που αφορά το «QMS Internal Auditor Training course» [η εξεταστική αυτή διαδικασία καλύπτει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για την ιδιότητα «IRCA QMS Internal Auditor» και πιστοποιείται από το IQA (Governing Board of the Institute of Quality Assurance) και του IRCA (International Register of Certificated Auditors)].

Σύνδεσμοι


Φόρμα Επαφής

Αποστολή μηνύματος. Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Διοικητική Δομή

Τοποθεσία