Πολύπλοκη αναζήτηση

1 αποτέλεσμα αναζήτησης

  • Πολιτικές Χρήσης και Απορρήτου
    Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Η/Υ
    Απάντηση: 1. Γενικές οδηγίες Στο τμήμα λειτουργούν δύο εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών. Το Εργαστήριο Ι (παλαιό) διαθέτει 15 προσωπικούς υπολογιστές και διατίθεται για ...