mycloud logoask4it logobooking logo 2labapps logo 3
erasmus transpalumni logo egramdep 
  • Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 24210 74771
  • 24210 74776
  • 28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος, ΤΚ 38333

Κανονισμός Εξετάσεων

Κανονισμός εξετάσεων

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών και επιτηρητών στη διεξαγωγή των εξετάσεων καθορίζονται ως εξής:

Προπαρασκευή των εξετάσεων

• Οι εξεταστικές περιόδοι ορίζονται από τη Σύγκλητο. Τροποποίηση – η οποία λαμβάνεται έ-γκαιρα και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανάγκης γίνεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου.

• Το Πρόγραμμα των εξετάσεων συντάσσεται από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά από συνεν-νόηση με τους διδάσκοντες και ανακοινώνεται δύο εβδομάδες πριν την έναρξη τους.

• Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται τον Ιού-λιο κάθε έτους.

• Οι διδάσκοντες οφείλουν να είναι παρόντες στις εξετάσεις. Εάν, για έκτακτους λόγους, απου-σιάσει ο υπεύθυνος διδάσκων, οι εξετάσεις ενός μαθήματος μπορούν να διεξαχθούν μόνον υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει σχετική απόφαση ο Πρόεδρος του Τμήματος και έχει ορι-στεί άλλος διδάσκων του Τμήματος ως υπεύθυνος για την εξεταστική διαδικασία.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει, με την κατάθεση του Δελτίου Εγγραφής σε Μαθήματα, ότι συμπεριλαμβάνουν το αντίστοιχο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών τους για το εξάμηνο στο οποίο αντιστοιχεί η τρέχουσα εξεταστική περίοδος. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δικαιούνται να συμμετάσχουν οι φοιτη-τές για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις μαθημάτων κατά τα δύο αμέσως προηγούμενα εξάμηνα.

 

Έναρξη των εξετάσεων

• Ο υπεύθυνος εξεταστής του μαθήματος οφείλει:
o α- να παραλάβει εγκαίρως από τη γραμματεία το σχετικό φάκελο για τη διεξαγωγή της εξέτασης. Ο φάκελος περιλαμβάνει κόλλες διαγωνισμού, κατάλογο εξεταζόμε-νων, πίνακα βαθμολογίας κ.λπ. για κάθε αίθουσα εξέτασης του μαθήματος.
o β- να ρυθμίσει τη διάταξη ή αναδιάταξη των εξεταζόμενων στις αίθουσες.
o γ- να βρίσκεται στο χώρο των εξετάσεων σε όλη τη διάρκεια τους.
• Πριν από τη διανομή των εντύπων με τα θέματα, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους βοηθήματα εκτός από εκείνα που προβλέπει ρητά το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων.
• Τα θέματα είναι έντυπα και θα πρέπει:
(α) να έχουν αναπαραχθεί στη Γραμματεία, με ευθύνη του υπεύθυνου εξεταστή, σε ικανό α-ριθμό αντιτύπων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διανομή σε όλους τους εξεταζόμενους,
(β) να περιέχουν στην επικεφαλίδα της πρώτης σελίδας, τα στοιχεία του μαθήματος, το όνομα του υπεύθυνου εξεταστή, την εξεταστική περίοδο, την ημερομηνία της εξέτασης και τη χρονι-κή διάρκεια της εξέτασης.

 

Διεξαγωγή των εξετάσεων

• Ο τρόπος των εξετάσεων ορίζεται έγκαιρα από τον υπεύθυνο εξεταστή του μαθήματος (γρα-πτά, προφορικά, με παρουσίαση εργασιών).
• Στην αρχή της εξέτασης και αμέσως μετά την επίδοση των θεμάτων οι εξεταζόμενοι μπορούν, να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον υπεύθυνο εξεταστή εφόσον αυτός το αποδέ-χεται.
• Φοιτητές που έχουν προσκομίσει εγκαίρως σχετικό δικαιολογητικό υποχρεωτικής προφορι-κής εξέτασης στη γραμματεία, εξετάζονται από τον υπεύθυνο εξεταστή, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος σε άλλο χώρο εντός του ιδίου κτιρίου στο οποίο γίνονται οι εξετάσεις. Η Γραμματεία οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως γρα-πτώς τους εξεταστές για τον αριθμό των φοιτητών που εξετάζονται προφορικά.
• Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι επιτηρητές ασκούν τα καθήκοντά τους διακριτικά.
• H έξοδος εξεταζόμενου από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η επάνοδος για τη συνέχισή της γενικά απαγορεύονται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ωστόσο να επιτρα-πεί, κατά την κρίση των επιτηρητών και υπό την επίβλεψη τους.
• H παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων με συνεργασίες μεταξύ των εξεταζόμενων ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων ή αντιγραφής απαγορεύονται. Σε παρόμοιες πε-ριπτώσεις ο επιτηρητής οφείλει να μονογράψει τα γραπτά των εξεταζόμενων σημειώνοντας στην πρώτη σελίδα της κόλλας του διαγωνισμού, τις σχετικές παρατηρήσεις του και να ειδο-ποιήσει τον υπεύθυνο εξεταστή. Ο φοιτητής/τρια οφείλει να αποχωρήσει από την αίθουσα παραδίδοντας το γραπτό του το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις μηδενίζεται.
• Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης για την εξέταση προθεσμίας οι ε-ξεταζόμενοι ειδοποιούνται ότι επίκειται η λήξη της.
• Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται να παραμείνουν λιγότεροι από δύο εξεταζόμε-νοι φοιτητές στην αίθουσα.
• Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη για την εξέταση προθεσμία οι επιτηρητές οφείλουν να διακόψουν την εξέταση και να παραλάβουν τα γραπτά. Κατά την παράδοση του γραπτού κάθε εξεταζόμενος υπογράφει το φύλλο παρουσίας, αφού ελεγχθούν τα στοιχεία της φοιτητικής του ταυτότητας από τον επιτηρητή. Οι επιτηρητές, παρουσία του εξεταζόμενου, διαγράφουν όλα τα κενά του γραπτού διαστήματα και μονογράφουν το γραπτό. Αφού καταμετρήσουν τα γραπτά, προσυπογράφουν το φύλλο παρουσίας και το παραδίδουν στον υπεύθυνο μαζί με τα γραπτά των εξεταζόμενων.

 

Διακοπή της εξέτασης

• Διακοπή της εξέτασης μπορεί να γίνει μόνο για λόγους ανώτερης βίας που καθιστούν τεχνικά αδύνατη την επεξεργασία, από τους εξεταζόμενους, των απαντήσεων στα θέματα. Η διακοπή γίνεται με ευθύνη του υπεύθυνου εξεταστή.
• Στην περίπτωση αυτή η εξέταση ακυρώνεται και ορίζεται από τον υπεύθυνο εξεταστή σε συ-νεργασία με τη γραμματεία, επαναληπτική εξέταση αμέσως μετά τη λήξη της τρέχουσας εξε-ταστικής περιόδου.
• H εξέταση που διακόπτεται κατά τα ανωτέρω κατακυρώνεται οπωσδήποτε για τους εξεταζό-μενους που έχουν παραδώσει το γραπτό τους.

 

Ακύρωση της εξέτασης

• Ακύρωση της εξέτασης μπορεί να αποφασιστεί από τον υπεύθυνο εξεταστή και σε περίπτωση αποδεδειγμένης διαρροής των θεμάτων μετά από απόφαση του Προέδρου του ΤΟΕ ο οποίος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής νέας εξέτασης.

 

Αποτελέσματα των εξετάσεων

• Η βαθμολογία κατατίθεται από τον υπεύθυνο εξεταστή, ο οποίος υπογράφει σχετικό πρωτό-κολλο, στη Γραμματεία του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την εξέταση.
• Εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του μαθήματος, με αιτιολογημένη αίτηση του κάθε φοιτητή/τριας που συμμετείχε στην εξέ-ταση, μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις για τη βαθμολογική του/της επίδοση με αίτηση του/της στη Γραμματεία του Τμήματος. Το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ του Τμήματος η οποία αποφασίζει σχετικά.
• Τα γραπτά και τα θέματα φυλάσσονται από τον εξεταστή για τα επόμενα δύο έτη.

 

Υποχρεώσεις των εξεταζόμενων

• Οι φοιτητές-εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα.
• Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης να σέβεται τους όρους ομαλής διεξαγωγής της, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε ενοχλήσεις προς τους υπολοίπους εξε-ταζόμενους.
• Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις των επιτηρητών.
• Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος υποπέσει σε αντιγραφή, μηδενίζεται το γραπτό του και ο Υπεύθυνος Διδάσκων του μαθήματος φέρνει το θέμα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής/τρια κινδυνεύει με διαγραφή του από το τμήμα και διακοπή των σπουδών του σε περίπτωση επανάληψης του παραπτώματος. Οι απόφασεις ποινών λαμβάνο-νται μόνον από την Συνέλευση του ΤΟΕ.
• Κάθε ηλεκτρονική συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, αλλιώς κατάσχεται από τους επιτηρητές και αποδίδεται μετά το τέλος της εξέτασης.

 

Τήρηση του κανονισμού και προάσπιση του κύρους των εξετάσεων

• Την τήρηση του κανονισμού, τη συμπλήρωσή του καθώς και την ερμηνεία των διατάξεών του αναλαμβάνει ο Πρόεδρος και η Συνέλευση του Τμήματος.

Διοικητική Δομή

Τοποθεσία