mycloud logoask4it logobooking logo 2labapps logo 3
erasmus transpalumni logo egramdep 
  • 24210 74771 / 24210 74776
  • Fax: 242107-4772
  • 28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος, ΤΚ 38333

1.    Εισαγωγή

O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοι- τητών και επιτηρητών στη διεξαγωγή των εξετάσεων.


2.    Προπαρασκευή των εξετάσεων

2.1 Ο ημερολογιακός προσδιορισμός των εξεταστικών περιόδων ορίζεται από τη Σύγκλητο. Τροποποί- ηση – η οποία λαμβάνεται έγκαιρα και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανάγκης γίνεται μόνο με από- φαση της Γ.Σ του Τμήματος.

2.2 Το Πρόγραμμα των εξετάσεων συντάσσεται από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά από συνεννό- ηση με τους διδάσκοντες.

2.3 Εάν, για έκτακτους λόγους, απουσιάσει ο υπεύθυνος διδάσκων, οι εξετάσεις ενός μαθήματος μπο- ρούν να διεξαχθούν μόνον υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει σχετική απόφαση ο Πρόεδρος του Τμήματος και έχει οριστεί άλλος διδάσκων του Τμήματος ως υπεύθυνος για την εξεταστική δια- δικασία.

2.4 Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξεταστικών περιόδων.

2.5 Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται στο τέλος της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου.


3.    Έναρξη των εξετάσεων

3.1 Ο υπεύθυνος εξεταστής του μαθήματος οφείλει:

α- να παραλάβει εγκαίρως από τη γραμματεία το σχετικό φάκελο για τη διεξαγωγή της εξέ- τασης. Ο φάκελος περιλαμβάνει κόλλες διαγωνισμού, κατάλογο εξεταζόμενων, πίνακα βαθ- μολογίας κ.λπ. για κάθε αίθουσα εξέτασης του μαθήματος.

β- να ρυθμίσει τη διάταξη ή αναδιάταξη των εξεταζόμενων στις αίθουσες. γ- να βρίσκεται στο χώρο των εξετάσεων σε όλη τη διάρκεια τους.
3.2 Πριν από τη διανομή των εντύπων με τα θέματα, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν κάθε
είδους βοηθήματα εκτός από εκείνα που προβλέπει ρητά το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετά- σεων.

3.3 Τα θέματα είναι έντυπα και θα πρέπει:

α- να έχουν αναπαραχθεί στη Γραμματεία, με ευθύνη του υπεύθυνου εξεταστή, σε ικανό α- ριθμό αντιτύπων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διανομή σε όλους τους εξεταζόμενους,

β- να περιέχουν στην επικεφαλίδα της πρώτης σελίδας, τα στοιχεία του μαθήματος, το όνομα του υπεύθυνου εξεταστή, την εξεταστική περίοδο, την ημερομηνία της εξέτασης και τη χρονική διάρκεια της εξέτασης.

 

4.    Διεξαγωγή των εξετάσεων

4.1 Ο τρόπος των εξετάσεων ορίζεται από τον υπεύθυνο εξεταστή του μαθήματος (γραπτά, προφο- ρικά, με παρουσίαση εργασιών).

4.2 Στην αρχή της εξέτασης και αμέσως μετά την επίδοση των θεμάτων οι εξεταζόμενοι μπορούν, να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον υπεύθυνο εξεταστή εφόσον αυτός το αποδέχεται.

4.3   Φοιτητές που έχουν προσκομίσει εγκαίρως σχετικό δικαιολογητικό υποχρεωτικής προφορικής ε- ξέτασης στη γραμματεία, εξετάζονται από τον υπεύθυνο εξεταστή, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος σε άλλο χώρο εντός του ιδίου κτιρίου στο ο- ποίο γίνονται οι εξετάσεις. Η Γραμματεία οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως γραπτώς τους εξετα- στές για τον αριθμό των φοιτητών που εξετάζονται προφορικά.

4.4 Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι επιτηρητές ασκούν τα καθήκοντά τους διακριτικά.

4.5 H έξοδος εξεταζόμενου από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η επάνοδος για τη συνέχισή της γενικά απαγορεύονται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ωστόσο να επιτραπεί, κατά την κρίση των επιτηρητών.

4.6 H παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων με συνεργασίες μεταξύ των εξεταζόμενων ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων ή αντιγραφής απαγορεύονται. Σε παρόμοιες περιπτώσεις ο επιτηρητής οφείλει να μονογράψει τα γραπτά των εξεταζόμενων σημειώνοντας στην πρώτη σελίδα της κόλλας του διαγωνισμού, τις σχετικές παρατηρήσεις του και να ειδοποιήσει τον υπεύ- θυνο εξεταστή. Ο φοιτητής/τρια οφείλει να αποχωρήσει από την αίθουσα παραδίδοντας το γρα- πτό του το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις μηδενίζεται.

4.7 Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης για την εξέταση προθεσμίας οι εξετα- ζόμενοι ειδοποιούνται ότι επίκειται η λήξη της.

4.7 Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται να παραμείνουν λιγότεροι από δύο εξεταζόμενοι φοιτητές στην αίθουσα.

4.8 Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη για την εξέταση προθεσμία οι επιτηρητές οφείλουν να διακό- ψουν την εξέταση και να παραλάβουν τα γραπτά. Κατά την παράδοση του γραπτού κάθε εξετα- ζόμενος υπογράφει το φύλλο παρουσίας, αφού ελεγχθούν τα στοιχεία της φοιτητικής του ταυτό- τητας από τον επιτηρητή. Οι επιτηρητές, παρουσία του εξεταζόμενου, διαγράφουν όλα τα κενά του γραπτού διαστήματα και μονογράφουν το γραπτό. Αφού καταμετρήσουν τα γραπτά, προσυ- πογράφουν το φύλλο παρουσίας και το παραδίδουν στον υπεύθυνο μαζί με τα γραπτά των εξε- ταζόμενων.


5.    Διακοπή της εξέτασης

5.1 Διακοπή της εξέτασης μπορεί να γίνει μόνο για λόγους ανώτερης βίας που καθιστούν τεχνικά αδύ- νατη την επεξεργασία, από τους εξεταζόμενους, των απαντήσεων στα θέματα. Η διακοπή γίνεται με ευθύνη του υπεύθυνου εξεταστή.

5.2 Στην περίπτωση αυτή η εξέταση ακυρώνεται και ορίζεται από τον υπεύθυνο εξεταστή σε συνεργα- σία με τη γραμματεία, επαναληπτική εξέταση αμέσως μετά τη λήξη της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου.

5.3 H εξέταση που διακόπτεται κατά τα ανωτέρω κατακυρώνεται οπωσδήποτε για τους εξεταζόμενους που έχουν παραδώσει το γραπτό τους.


6.    Ακύρωση της εξέτασης

6.1 Ακύρωση της εξέτασης μπορεί να αποφασιστεί από τον υπεύθυνο εξεταστή και σε περίπτωση α- ποδεδειγμένης διαρροής των θεμάτων μετά από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος.

6.2 Η Γ.Σ του Τμήματος ή του Δ.Σ. του Τμήματος αποφαίνεται για την ανάγκη διεξαγωγής νέας εξέτα- σης.

 

7.    Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

7.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει, με την κα- τάθεση του Δελτίου Εγγραφής σε Μαθήματα, ότι συμπεριλαμβάνουν το αντίστοιχο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών τους για το εξάμηνο στο οποίο αντιστοιχεί η τρέχουσα εξεταστική περίοδος. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δικαιούνται να συμμετάσχουν οι φοιτητές για τα μα- θήματα που περιλαμβάνει το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών κατά τα δύο αμέσως προηγού- μενα εξάμηνα.


8.    Αποτελέσματα των εξετάσεων

8.1 Η βαθμολογία κατατίθεται από τον υπεύθυνο εξεταστή, ο οποίος υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο, στη Γραμματεία του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την εξέ- ταση.

8.2 Εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του μαθήματος, με αιτιολογημένη αίτηση του κάθε φοιτητή/τριας που συμμετείχε στην εξέταση, μπο- ρεί να ζητήσει διευκρινίσεις για τη βαθμολογική του/της επίδοση με αίτηση του/της στη Γραμμα- τεία του Τμήματος. Το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ του Τμήματος η οποία αποφασίζει σχετικά.

8.3 Τα γραπτά και τα θέματα φυλάσσονται από τον εξεταστή για τα επόμενα δύο έτη.


9.    Υποχρεώσεις των φοιτητών ως εξεταζόμενων

9.1 Οι φοιτητές-εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα.

9.2 Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης να σέβεται τους όρους ομαλής διεξαγωγής της, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε ενοχλήσεις προς τους υπολοίπους εξεταζόμενους.

9.3 Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις των επιτηρητών.

9.4 Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος υποπέσει σε αντιγραφή, το μάθημα στο οποίο αντέγραψε το εξετάζεται μετά από δυο εξεταστικές περιόδους, ενώ κινδυνεύει με διαγραφή του από το τμήμα και διακοπή των σπουδών του σε περίπτωση επανάληψης του παραπτώματος. Η απόφαση λαμ- βάνεται από την ΓΣ του ΤΟΕ.

9.5 Δεν επιτρέπεται στον χώρο εξέτασης η χρήση καφέδων, αναψυκτικών, κ.λπ.

9.6 Απαγορεύεται το κάπνισμα στον χώρο εξέτασης και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων η απενεργοποίηση των οποίων επιβάλλεται πριν την είσοδο των φοι- τητών στο χώρο εξέτασης.


10.    Τήρηση του κανονισμού και προάσπιση του κύρους των εξετάσεων

10.1 Την τήρηση του κανονισμού, τη συμπλήρωσή του καθώς και την ερμηνεία των διατάξεών του αναλαμβάνει η Γ.Σ. του Τμήματος.

10.2  Η Γ.Σ του Τμήματος μπορεί να εισηγηθεί, στα αρμόδια Πανεπιστημιακά όργανα, κυρώσεις εφό- σον κριθεί ότι υπάρχει θέμα.

Διοικητική Δομή

Τοποθεσία